Lees hier de IJmondiaan Special

IJmondOnderneemt-212x300IJmond Onderneemt! wordt al weer voor de zesde keer georganiseerd. Ook dit jaar zal A9 studios het decor vormen voor een netwerkavond in feestelijke entourage. De organisatie is momenteel druk bezig om een fraai programma samen te stellen. Bovendien wordt bekeken welke bedrijven in aanmerking kunnen gaan komen voor de drie beschikbare prijzen.

IJmond Onderneemt! Award
De belangrijkste prijs is de IJmond Onderneemt! Award. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan een echt IJmonds bedrijf, dat zich op een positieve manier onderscheidt van haar concurrentie en boven het maaiveld uitsteekt. Goed ondernemerschap mag worden beloond.

IJmond Werkt! Award
De IJmond Werkt! Award wordt uitgereikt aan het bedrijf uit de regio dat zich het meest inzet voor mensen die steun nodig hebben om in hun werk goed te functioneren. De jury let bij haar keuze op verschillende aspecten, zoals bewust betrokken ondernemerschap, creativiteit in ondernemerschap, het geloof in het kunnen van de medewerkers, regiospreiding en voorbeeldfunctie voor de branche.

IJmond Duurzaam Award

Deze prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf dat bewust bezig is met duurzaamheid door de gehele bedrijfsvoering heen. De jury kijkt daarvoor naar de onderdelen; verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, onderscheidend, voorbeeldfunctie en de mate waarin de 3 P’s (people, planet en profit) zijn afgedekt in de bedrijfsviering en de aangeboden

Lees hier de IJmondiaan Special 

BACK