De genomineerden IJmond Werkt! Award

CMF Services, Mc Donald’s Beverwijk en Patina Dakdenkers genomineerd voor IJmond Werkt! Award 2019

De jury van de IJmond Werkt! Award 2019, bestaande uit Marieke van Dijk (wethouder gemeente Heemskerk en tevens bestuurslid van IJmond Werkt!), Ton van der Scheer (voorzitter OV IJmond) en Marjan Steenbergen (eigenaar van Budget Broodjes Beverwijk en winnaar van de IJmond Werkt! Award 2018) nomineerde drie ondernemingen die hun nek hebben uitgestoken om mee te dingen naar de IJmond Werkt! Award 2019.

De genomineerden zijn CMF Services, Mc Donald’s Beverwijk en Patina Dakdenkers. Alle drie hebben een structurele basis gecreëerd voor mensen die via IJmond Werkt! aan werk worden geholpen, varierend van statushouders tot mensen met een arbeidsbeperking. De jury is onder de indruk van de passie waarmee deze ondernemers sociaal ondernemen, hoe ze dat ook van anderen verwachten en hoe ze dat daadwerkelijk om hebben gezet in een positieve werksituatie voor iedereen binnen hun ondernemingen.

De IJmond Werkt! Award wordt uitgereikt aan het bedrijf uit de regio dat zich het meest inzet voor mensen die om wat voor reden dan ook steun nodig hebben om in hun werk goed te functioneren. De jury heeft bij haar keuze op verschillende aspecten gelet zoals bewust betrokken ondernemerschap, creativiteit in ondernemerschap, het geloof in het kunnen van de medewerkers en voorbeeldfunctie voor de branche.

De genomineerde bedrijven hebben laten weten zich vereerd te voelen met de nominatie. Het is nu aan de aanwezigen van IJmond Onderneemt, dé ondernemersbijeenkomst van de regio op 26 november in A9 Studio’s in Uitgeest, om aan de hand van getoonde bedrijfsfilms de uiteindelijke winnaar van de IJmond Werkt! Award te kiezen.

‘Stap over je eigen gecreëerde drempels heen’

CMF Services BV

‘Als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen’, was het credo van de vorige directie van CMF Services B.V.. In 2015 startte ondernemerspaar Menno Wognum en Sanne Mokveld het overnameproces van CMF en vertaalden zij dit credo naar de huidige tijdsgeest. Binnen de organisatie gaven ze een duidelijker gezicht aan de medewerkersparticipatie. “CMF is, vanuit de eigen wens het beste jongetje van de klas te zijn, hard op de zaak maar zacht op de mens. Wij kunnen gerust een poosje uit beeld blijven, dan gaat het na een paar maanden pas mis maar als een van onze collega’s uitvalt dan hebben we een acute uitdaging”. Ze beginnen elke werkdag met een start-meeting, zo is iedereen altijd op de hoogte van alles wat speelt. “Je kunt als directie van alles bedenken, maar als het niet gedragen wordt, heeft het geen zin.’, aldus Menno.

CMF recyclet onder andere boorgruis uit de offshore. Het boorgruis komt aan wal om hier gerecycled te worden. Met dit verwerkingsproces wordt minimaal 90% van de base-oil uit het afval teruggewonnen voor hergebruik.  Bij CMF werken 19 medewerkers, waarvan sommigen al meer dan 30 jaar. De meesten werken in de ploegendienst. Toen hier enkele plekken opgevuld moesten worden, nam Sanne contact op met het WerkgeversServicepunt. Daar werd ze gewezen op een informatieavond over statushouders. Ze ontmoette een Syrische man met 7 zonen. Het klikte en het eerste contact was gelegd. Menno reageerde in eerste instantie sceptisch. “Statushouders? Nee hoor, die passen hier niet”. Nu zegt hij daarover: “Onbekend maakt onbemind. Zij vertegenwoordigen vanwege hun inzet en betrokkenheid, samen met de andere collega’s, een absolute meerwaarde binnen CMF.”

Sanne: “Er was een hele entourage aan mensen betrokken bij dit gezin, van buurtbewoners tot een tolk. Afgesproken werd dat in verband met de veiligheid de Nederlandse taal verbetert moest worden, maar dat er dan proefgedraaid kon worden. Dit vooruitzicht werkte motiverend. Met hulp van buurtbewoners verbeterde hun taal binnen afzienbare tijd.”

De CMF-collega’s omarmden de 2 broers en stonden open om hen te begeleiden in het werk en het eigen maken van spreektaal. “We hebben iedereen vanaf het begin hierbij betrokken. Gevraagd om het een kans te geven, te helpen, tijd en aandacht te investeren. En dat betaalt zich nu uit. Het bleken niet alleen leuke collega’s te zijn, maar ook keiharde werkers. Collega’s die zich betrokken voelen, ook bij de kwaliteit van het werk.”

De tolk die de mannen begeleidde bleek een laborant te zijn en is inmiddels ook in dienst bij CMF. Als Sanne en Menno een tip moeten geven aan werkgevers die op zoek zijn naar personeel: “Stap over je eigen gecreëerde drempels heen. Wij zijn er trots op dat statushouders juist heel erg goed bij ons blijken te passen, dankzij de inzet van onze medewerkers. Tuurlijk, het kost tijd en aanpassingen. Maar het levert ook op: er bleken meer collega’s baat te hebben bij hulp bij taalvaardigheid op de werkvloer. En de culturele uitwisseling die plaatsvindt is heel gaaf, we leren veel van elkaar en het onderlinge respect is heel groot.”

‘Het werk wordt leuker doordat je iemand kunt helpen’

Mc Donald’s

De samenwerking tussen McDonald’s Beverwijk en IJmond Werkt! gaat lang terug. Waar tegenwoordig vooral Garantiebanen worden ingevuld met personeel via IJmond Werkt!, was er begin jaren ’00 al een langdurige samenwerking met de Meergroep toen McDonald’s plek bood aan Begeleid Werker Leon. McDonald’s Beverwijk is een Franchise die geleid wordt door Owner/Operator Peter Blomberg. Think global, act local is het motto van de wereldwijd opererende fastfoodketen. Zo was een van de speerpunten van oprichter Ray Kroc dat je als onderneming iets moet willen terugdoen voor de samenleving waarin je opereert en werkzaam bent. McDonald’s Beverwijk streeft er naar haar personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van juist diezelfde omgeving en dat betekent dat zij volop kansen creëren voor iedereen.

Op dit moment werken er 5 personen via IJmond Werkt! of andere instanties als WerkSaamBeter bij de ‘Mac’. Esther Geerling-Meijer is HR Manager van deze vestiging. “We kijken altijd naar de kwaliteiten van de persoon en wat diegene toevoegt. We hebben bijvoorbeeld Mahshid, een vriendelijke goedlachse dame die in ons restaurantgedeelte te vinden is om de boel netjes te houden en om bestellingen aan tafel te serveren. Achter de schermen werkt Hitomi die een kei is in het bijhouden van het magazijn, de koeling en de vriezer en het netjes houden van de omgeving rondom het restaurant. Iedereen hoort erbij en dat is het leuke aan ons restaurant. We hebben medewerkers die aan de Universiteit studeren en we hebben collega’s met een taalachterstand en/of diverse andere bijzonderheden zoals bijvoorbeeld autisme of leerbeperkingen. Samen runnen we het restaurant, ieder in z’n eigen rol maar allemaal met heel veel plezier. Daar had Ray Kroc ook een mooie quote voor: None of Us is as Good as All of Us!”

Dat er geen onderscheid wordt gemaakt onderling blijkt wel. Esther: “Toen ik intern ging mededelen dat we genomineerd zijn voor de IJmond Werkt! Award omdat we werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werd er gereageerd met: ‘Huh, hebben we die dan?’. We zijn gelijkwaardig, is het gevoel onderling. Iedereen wordt uitgedaagd om op z’n eigen niveau het beste uit zichzelf te halen.”

Tips voor collega-werkgevers heeft Esther wel. “Breng je werkzaamheden in kaart en kijk of je eenvoudige taken kunt clusteren. Deze taken bij elkaar kunnen worden ingevuld door iemand via IJmond Werkt!, je andere personeel kan zich focussen op hun hoofdtaak. Het effect hiervan is ook bewustwording: collega’s zien dat het niet iedereen even makkelijk af gaat in het leven. Dat relativeert maar levert ook inzichten op; dat ze iemand kunnen helpen met zijn ontwikkeling of dat ze zelf iets kunnen leren van iemands ijzeren doorzettingsvermogen en inzet. Hierdoor wordt hun werk leuker en vooral diepgaander en interessanter. Met de juiste inzet kan het dus echt een toegevoegde waarde zijn voor je bedrijfsvoering.”

 

‘Een stapje extra zetten, voor je werk en voor elkaar, dat is het Patina-DNA!’

Patina Dakdenkers

Bij Patina Dakdenkers staat betrokkenheid centraal. Bij het werk, bij collega’s, en bij de maatschappij. Het is dan ook niet gek dat Patina hier op diverse gebieden in opvalt. Patina biedt plek aan twee medewerkers via IJmond Werkt! , maar ook via andere organisaties (Werkreturn) wordt werk geboden aan bijvoorbeeld statushouders. Dit, in combinatie met hun no-nonsense cultuur, de fantastische begeleiding en de sfeer op de werkvloer maakt Patina één van de kanshebbers op de IJmond Werkt! award!

Bij Patina werken Freek en Gino via IJmond Werkt!. Freek is monteur Valbeveiliging  en Gino is Magazijnmedewerker. Esther van der Zee is verantwoordelijk voor personeelszaken bij Patina en vormt de schakel tussen de Dakdenker en IJmond Werkt!. “Bij Patina is het een soort vanzelfsprekendheid dat iedereen een kans krijgt. Dat hoort er bij en dat vinden we heel normaal. We zijn wat dat betreft echt een familiebedrijf. Veel mensen uit dezelfde families werken bij ons en vaak ook samen. Dat zorgt voor een hele prettige sfeer op de werkvloer.”

Gino werkt samen met Willem en Johan in het magazijn. Hierover zegt de jobcoach van IJmond Werkt!: “Als ieder bedrijf de twee magazijnbeheerders van Patina als begeleider in huis zou hebben, dan zou er voor heel veel mensen met een arbeidsbeperking een mooie toekomst mogelijk zijn.” Esther beaamt dit: “Gino is echt één van hen. De aanwezigheid van Gino maakt hun werk leuker, de mannen krijgen veel energie van Gino. Ze hebben ontzettend veel lol samen, lossen dingen op met humor. En het is daarnaast enorm leerzaam. Wat dat betreft levert het meer op dan dat het kost.”, aldus Esther.

“Wij hebben wel het geluk dat Willem en Johan de begeleiding van Gino zo feilloos oppakken. Om het te laten slagen moet je wel iemand in huis hebben die hiervoor openstaat, het heeft geen zin om het op te leggen. Dat is ook een tip aan collega-werkgevers. Vraag rond wie er voor openstaat, of wellicht ervaring heeft met mensen met een (arbeids)beperking, binnen de familie of anderzijds. Dat kan een enorme plus zijn. IJmond Werkt! biedt ook trainingen in het begeleiden op de werkvloer (Harrietraining), dat helpt ook mee.”

“Gino staat altijd klaar om iedereen te helpen, en daarom past hij zo goed bij ons. Een stapje extra zetten, voor je werk en voor elkaar, dat is het Patina-DNA!”.

BACK