Het thema van dit jaar is Ondernemen in een disruptieve economie. 

Gastpreker Martijn Aslander: “De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen en oplossingen te vinden voor moeilijke vraagstukken”.

Dagvoorzitter:

Volendammer Jaap Bond (CDA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economische Zaken, Landbouw en Visserij, Flora en Fauna, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, en Sponsoring.
Voor hij in 2007 gedeputeerde werd in Noord-Holland, werkte Jaap Bond 28 jaar bij de politie. Zijn laatste functie daar was hoofd centrale recherche Zaanstreek-Waterland.

Gastspreker:

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken Easycratie en Nooit Af. En recentelijk is zijn nieuwste boek Hoe bouw je een Hunebed verschenen.
Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 – 17.20 uur Inloop en ontvangst
17.20 – 17.25 uur Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter
17.25 – 17.30 uur Korte openingsfilm: ‘Wat is disruptie?’
17.30 – 18.10 uur Gastspreker Martijn Aslander
18.10 – 18.30 uur IJmond Duurzaam Award
18.30 – 18.50 uur IJmond Werkt Award
18.50 – 19.10 uur IJmond Onderneemt! Award
19.15 – 21.00 uur Netwerkborrel en Talking Dinner

(wijzigingen voorbehouden)

BACK